AFM

 

AFM / WFT

U vindt hieronder informatie over de AFM en de WFT met 2 links voor meer gegevens. 

Toezicht op sparen, lenen, beleggen en verzekeren

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is een toezichthouder op de financiële markten in Nederland.

De AFM let er op dat financiële instellingen in Nederland u correct behandelen en u de juiste informatie geven over hun financiële producten en diensten. De AFM let er op dat alle partijen zich aan de wet houden.

Verder adviseert de AFM het ministerie van Financiën bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

De AFM kan niet bemiddelen bij een individueel geschil tussen u en een financiële instelling. Maar de AFM kan u wel advies geven over waar u terecht kunt met uw klacht. Bijvoorbeeld bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Mass Adviesgroep staat onder toezicht van de AFM  (  12008675  )

en is ingeschreven bij het KiFiD

 

Autoriteit Financiële Markten

t.a.v. afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

www.weetwatjeweet.nl/html/index.html

 

Wet op het financieel toezicht (Wft)

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is een groot aantal regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. In totaal zijn per 1 januari 2007 acht toezichtswetten vervangen door de Wft.

Het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële instellingen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is daarmee voor een groot deel geregeld in één wet, met daarop gebaseerde lagere regelgeving.